Bøgernes handling

De ni porte

 Om de ni porte i bogen, der har inspireret stedet
I porte ligger at de er adgange til noget afgørende. Vælger vi at åbne en port og gå ind ad den, er det en åbning til fordybelse vi dermed vælger at gå indad og igennem. I sådant et valg ligger en overgivelse til at leve vores liv fra en daglig spirituel praksis. Heri ligger at vi vælger til, at fordybelse vokser i os og vi med den. Skiftet ligger i at vi vælger at leve vores liv indefra, og dermed forvandler vi både os selv og vores adgang til livet og til hvad livet er.
Portene heri hedder porte, fordi de alle indeholder og beskriver redskaber til en mulig gennemgribende forvandling af os – og også af dig. Vælger du at gå igennem en port og fordybe dig i dens indhold, går du ind i at leve dit liv bevidst forankret i den visdom, Maria Magdalene bærer.
Hver ports indhold beskriver indre rum, hvori transformation og personligt arbejde foregår. De 9 porte beskriver et forløb, du som læser kan gå igennem i fordybelse til indre forvandling.

Jonathan Livingstone

Richard Bachs fortælling om havmågen Jonathan er en fabel om frihed for menneskene. På smukkeste vis spørger han: Hvordan kan vi blive frie og uafhængige og opnå at leve i nuet uden en masse begrænsninger, der hindrer os i at leve det liv, vi virkelig ønsker?

Illusions

Den lille prins